Nationale overheid over carbidschieten

Carbidschieten is legaal. Op nationaal niveau heeft de overheid geen wetgeving ingevoerd die restricties stelt aan het carbidschieten. Op gemeentelijk niveau kunnen er wel beperkingen of regelgeving opgesteld zijn met betrekking tot het gebruik van carbid. Het is verstandig hier altijd naar te informeren.

Citaat van de Minister voor BVK, mede namens de Minister van BZK en de staatssecretaris van VROM.
"Afgezien van de algemene zorgplicht van artikel 1.1a van de Wet milieubeheer, de regels omtrent aansprakelijkheid wegens onzorgvuldig handelen die uit het burgerlijk recht voortvloeien en de bepalingen in het Wetboek van Strafrecht in verband met het toebrengen van schade of letsel, zijn er geen landelijke regels van toepassing op het carbidschieten.

Omdat carbid geen sas (een ontstekingsmiddel bestaande uit pyrotechnische stof) is en dus geen vuurwerk in de zin van het Vuurwerkbesluit is, valt het afsteken daarvan niet onder het Vuurwerkbesluit. Hieruit volgt dat in gemeentelijke verordeningen regels kunnen worden gesteld met betrekking tot dit soort, veelal door plaatselijke gebruiken ingegeven festiviteiten. De Minister van VROM is niet voornemens om hiervoor aparte regels te geven in het Vuurwerkbesluit of anderszins."

Bron: Rijksoverheid
Datum: 1 november 2012

 

Carbid is ingedeeld als UN 1402 verpakkingsgroep I. Carbid wordt door ons geleverd in UN goedgekeurde verpakking en naar u getransporteerd door een ADR-gecertificeerde vervoerder. Gaat u carbid verkopen, overpakken en/of zelf transporteren, informeer dan, bijvoorbeeld bij uw gemeente, welke eisen voor u van toepassing zijn. De eisen kunnen per gemeente verschillen. (Weder)verkoop van carbid geschied geheel op eigen risico. OAF kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor materiële en/of immateriële schade. 

Transport Carbid

De Inspectie Leefomgeving & Transport heeft in 2020 veel aandacht besteed aan het informeren over de wetgeving ten aanzien van het transport van Carbid. Zie de site van ILT voor meer informatie:

Inspectie Leefomgeving en Transport: Vervoer Calcium Carbide

Inspectie Leefomgeving en Transport: Waarschuwt voor risicos-vervoer-carbid

 

Share/Save